alt

TARSİM SİGORTASI

TARSİM, Türkiye’de tarım sektörünün karşılaştığı doğal afetler, iklim değişiklikleri, hastalıklar ve diğer riskler nedeniyle çiftçilerin maddi kayıplarını minimize etmek amacıyla kurulmuş bir kamu kurumudur. Türkiye’de tarım, ekonomi için kritik bir sektördür ve bu nedenle çiftçilerin ürünlerini olası risklere karşı sigortalayarak finansal güvence sağlamak büyük bir öneme sahiptir.

TARSİM’in temel amacı, çiftçilere tarım ürünlerinin zarar görmesi durumunda tazminat ödemek ve böylece ekonomik kayıpları en aza indirmektir. TARSİM, tarım sigortaları havuzu aracılığıyla çalışır. Bu havuz, çeşitli risklere karşı sigorta poliçelerini toplar ve bu poliçelerden elde edilen primlerle zarar gören çiftçilere tazminat öder.


TARSİM, aşağıdaki ana konuları içeren tarım sigortası türlerini işletir:


  1. Bitki Sigortası: Tarım ürünlerinin (örneğin, tahıllar, sebzeler, meyveler) doğal afetler, hastalıklar veya zararlılar nedeniyle zarar görmesi durumunda çiftçilere tazminat sağlar.

  2. Hayvan Sigortası: Çiftlik hayvanlarının hastalıklara veya doğal afetlere karşı korunmasını amaçlayan bir sigorta türüdür.

  3. Seraların Sigortalanması: Seracılıkla uğraşan çiftçilerin seralarının zarar görmesi veya yok olması durumunda tazminat öder.


TARSİM, çiftçilere bu sigorta türlerini uygun fiyatlarla sunarak tarım sektörünü olası risklere karşı güçlendirmeyi hedefler. Ayrıca, çiftçilere doğal afetler, kuraklık veya diğer olaylara karşı finansal olarak hazırlıklı olma fırsatı sunar.


TARSİM, Türkiye’deki tarımın sürdürülebilirliğini desteklemek ve çiftçilerin refahını artırmak için önemli bir rol oynar. Tarım sektörünün gelecekteki zorluklara karşı daha iyi hazırlıklı olmasına katkıda bulunur ve bu sektörün Türkiye ekonomisine olan katkısını sürdürülebilir kılmayı amaçlar.